Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva Tezaurus obchodného práva
listinná akcia akciovej spoločnosti listinná akcia akciovej spoločnosti Tezaurus obchodného práva