Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
jednotková cena jednotková cena Tezaurus obchodného práva
jednotné pravidlá pre inkasá jednotné pravidlá pre inkasá Tezaurus obchodného práva