Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
IATA IATA Tezaurus obchodného práva
IATA agent IATA agent Tezaurus obchodného práva
Preferred stock, preference stock, preference share, preferred share, seniore share, B-share. Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550655484320/814B38B5EE7CFE6CE053C3E4A79E1E77/en). Akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
Vorzugsaktie, Prioritätsaktie. Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550655514510/814B38B5EE7CFE6CE053C3E4A79E1E77/de). Akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
Action privilégiée, action préférentielle, action de priorité, action de préférence. Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550655648431/814B38B5EE7CFE6CE053C3E4A79E1E77/fr). Akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
Participación preferente, acción privilegiada, acción preferente, acción preferencial. Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550655669808/814B38B5EE7CFE6CE053C3E4A79E1E77/es Akcia prioritná Tezaurus obchodného práva
Aktiengesellschaft. Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550664310352/814B38B60F40FE6CE053C3E4A79E1E77/de). Verejná akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
Société, SA. Zdroj: IATE(anonymehttps://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550664333724/814B38B60F40FE6CE053C3E4A79E1E77/fr). Verejná akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
Sociedad anónima, SA. Zdroj: IATE (https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1550664383026/814B38B60F40FE6CE053C3E4A79E1E77/es). Verejná akciová spoločnosť Tezaurus obchodného práva
idemnity idemnity Tezaurus obchodného práva
illiquid illiquid Tezaurus obchodného práva
image image Tezaurus obchodného práva
Vlastné imanie Vlastné imanie Tezaurus obchodného práva
základné imanie družstva základné imanie družstva Tezaurus obchodného práva
Imanie Imanie Tezaurus obchodného práva
IMO IMO Tezaurus obchodného práva
Impacto del retraso del deudor en el derecho a compensación. Vplyv omeškania dlžníka na právo na náhradu škody Tezaurus obchodného práva
Implicitný cenový deflátor Implicitný cenový deflátor Tezaurus obchodného práva
importér importér Tezaurus obchodného práva
importný dom importný dom Tezaurus obchodného práva