Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
chápanie právnej zodpovednosti v pozitívnom (aktívnom) zmysle chápanie právnej zodpovednosti v pozitívnom (aktívnom) zmysle Tezaurus obchodného práva
akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu Tezaurus obchodného práva
Oprava chybného zúčtovania platobných operácii Oprava chybného zúčtovania platobných operácii Tezaurus obchodného práva
Clause de change Menová doložka Tezaurus obchodného práva
Choses à faire Veci určené na vykonanie diela Tezaurus obchodného práva
Havanská charta Havanská charta Tezaurus obchodného práva
Mehrere Verträge, die im Rahmen derselben Verhandlung geschlossen wurden / in dieselbe Charta aufgenommen wurden Viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní/zahrnuté v tej istej listine Tezaurus obchodného práva
Choses nécessaires pour gérer le travail de mandat Veci potrebné pri vybavovaní mandátnej činnosti Tezaurus obchodného práva
Plusieurs contrats conclus au cours de la même négociation / inclus dans la même charte Viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní/zahrnuté v tej istej listine Tezaurus obchodného práva
Several contracts concluded during the same negotiation / included in the same Charter Viaceré zmluvy uzavreté pri tom istom rokovaní/zahrnuté v tej istej listine Tezaurus obchodného práva
Chartu o Medzinárodnej obchodnej organizácii (International Trade Organization - ITO) Havanská charta Tezaurus obchodného práva
Obligation de notification bancaire sur le chiffre d'affaires du compte courant Oznamovacia povinnosť banky o obratoch na bežnom účte Tezaurus obchodného práva