Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
own capital Vlastné imanie Tezaurus obchodného práva
čas plnenia čas plnenia Tezaurus obchodného práva
Podstatné časti zmluvy Podstatné časti zmluvy Tezaurus obchodného práva
cessio postúpenie pohľadávky Tezaurus obchodného práva
cestovný šek cestovný šek Tezaurus obchodného práva
chápanie právnej zodpovednosti v pozitívnom (aktívnom) zmysle chápanie právnej zodpovednosti v pozitívnom (aktívnom) zmysle Tezaurus obchodného práva
akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu Tezaurus obchodného práva
Oprava chybného zúčtovania platobných operácii Oprava chybného zúčtovania platobných operácii Tezaurus obchodného práva
cieľ urovnania cieľ urovnania Tezaurus obchodného práva
commercial register Obchodný register Tezaurus obchodného práva
Cases of application of the provisions of the Commercial Code Prípady použitia ustanovení OZ Tezaurus obchodného práva
Termination of Commercial Representation Zánik obchodného zastúpenia Tezaurus obchodného práva
Représentant commercial Oblasť činnosti obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
Commitment to Subordination Záväzok podriadenosti Tezaurus obchodného práva
Subject of the commercial agent's commitment Predmet záväzku obchodného zástupcu Tezaurus obchodného práva
recognition of the commitment Uznanie záväzku Tezaurus obchodného práva
Traité communautaire silencieux Zmluva o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Silent Community Treaty Zmluva o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Termination of the Treaty of Silent Community Zánik zmluvy o tichom spoločenstve Tezaurus obchodného práva
Trading company Obchodná spoločnosť Tezaurus obchodného práva