Tezaurus obchodného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
Postup banky pri opatrovaní uloženej veci Postup banky pri opatrovaní uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Zodpovednosť banky za škodu na uloženej veci Zodpovednosť banky za škodu na uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Zádržné právo banky k uloženej veci Zádržné právo banky k uloženej veci Tezaurus obchodného práva
Bankbetét-szerződés Zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Bankdokumentation Bankové dokumentárne inkaso Tezaurus obchodného práva
Bankeinlagevertrag Zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Bankmegőrzés a tárolt ügyben Zádržné právo banky k uloženej veci Tezaurus obchodného práva
banknote bankovka Tezaurus obchodného práva
banka banka Tezaurus obchodného práva
bank banka Tezaurus obchodného práva
bankovka bankovka Tezaurus obchodného práva
banková záruka banková záruka Tezaurus obchodného práva
Zmluva o bankovom uložení veci Zmluva o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Ochrana predmetu uloženia zo zmluvy o bankovom uložení veci Ochrana predmetu uloženia zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Odplata zo zmluvy o bankovom uložení veci Odplata zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci Vydanie veci zo zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Zánik zmluvy o bankovom uložení veci Tezaurus obchodného práva
bankrot bankrot Tezaurus obchodného práva
r Bankrott bankrot Tezaurus obchodného práva
bankruptcy bankrot Tezaurus obchodného práva