Tezaurus správneho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
verejná správa verejná správa Tezaurus správneho práva
vízum vízum Tezaurus správneho práva
vnútorná správa vnútorná správa Tezaurus správneho práva