Tezaurus správneho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
účastníci stavebného konania účastníci stavebného konania Tezaurus správneho práva
účastníci kolaudačného konania účastníci kolaudačného konania Tezaurus správneho práva
územný plán obce územný plán obce Tezaurus správneho práva
územné konanie územné konanie Tezaurus správneho práva
územné plánovanie územné plánovanie Tezaurus správneho práva