Tezaurus správneho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
trovy konania trovy konania Tezaurus správneho práva
trvalý pobyt trvalý pobyt Tezaurus správneho práva