Tezaurus správneho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
matrika matrika Tezaurus správneho práva
matrikár matrikár Tezaurus správneho práva
meno meno Tezaurus správneho práva