Tezaurus správneho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
kataster nehnuteľností kataster nehnuteľností Tezaurus správneho práva
katastrálny operát katastrálny operát Tezaurus správneho práva
katastrálny úrad katastrálny úrad Tezaurus správneho práva
kolaudačné rozhodnutie kolaudačné rozhodnutie Tezaurus správneho práva
konanie o priestupku konanie o priestupku Tezaurus správneho práva