Tezaurus správneho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
(e Government) identifikátor osoby Tezaurus správneho práva
evidencia obyvateľstva evidencia obyvateľstva Tezaurus správneho práva