Tezaurus ústavného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
aktívne volebné právo aktívne volebné právo Tezaurus ústavného práva
amnestia amnestia Tezaurus ústavného práva
bezpečnosť bezpečnosť Tezaurus ústavného práva
bezpečnostná rada SR bezpečnostná rada SR Tezaurus ústavného práva
domáhanie sa svojho práva na súde domáhanie sa svojho práva na súde Tezaurus ústavného práva
interpelácia interpelácia Tezaurus ústavného práva
kancelária Ústavného súdu kancelária Ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
krízová situácia krízová situácia Tezaurus ústavného práva
legalita legalita Tezaurus ústavného práva
legitimita legitimita Tezaurus ústavného práva
listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností Tezaurus ústavného práva
mandát poslanca mandát poslanca Tezaurus ústavného práva
ministerstvo ministerstvo Tezaurus ústavného práva
nález ústavného súdu nález ústavného súdu Tezaurus ústavného práva
nariadenia vlády nariadenia vlády Tezaurus ústavného práva
Národná rada Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky Tezaurus ústavného práva
Národná banka Slovenska Národná banka Slovenska Tezaurus ústavného práva
nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia Tezaurus ústavného práva
nezlučiteľnosť funkcie člena vlády s inými funkciami a činnosťami nezlučiteľnosť funkcie člena vlády s inými funkciami a činnosťami Tezaurus ústavného práva
núdzový stav núdzový stav Tezaurus ústavného práva