Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
zabezpečenie svedka zabezpečenie svedka Tezaurus trestného práva
zabitie zabitie Tezaurus trestného práva
zadržanie zadržanie Tezaurus trestného práva
zadržanie zásielok zadržanie zásielok Tezaurus trestného práva
záhaľčivý život záhaľčivý život Tezaurus trestného práva
zahladenie odsúdenia zahladenie odsúdenia Tezaurus trestného práva
zahraničný verejný činiteľ zahraničný verejný činiteľ Tezaurus trestného práva
zaistenie peňažných prostriedkov zaistenie peňažných prostriedkov Tezaurus trestného práva
zaistenie zaknihovaných cenných papierov zaistenie zaknihovaných cenných papierov Tezaurus trestného práva
zámena obsahu zásielok zámena obsahu zásielok Tezaurus trestného práva
zánik trestu zánik trestu Tezaurus trestného práva
zaobchádzanie s odsúdeným zaobchádzanie s odsúdeným Tezaurus trestného práva
zápisnica zápisnica Tezaurus trestného práva
započítanie väzby a trestu započítanie väzby a trestu Tezaurus trestného práva
zasahovanie do nezávislosti súdu zasahovanie do nezávislosti súdu Tezaurus trestného práva
záškodníctvo záškodníctvo Tezaurus trestného práva
zastavenie trestného stíhania zastavenie trestného stíhania Tezaurus trestného práva
zatknutie zatknutie Tezaurus trestného práva
záujmové združenie občanov záujmové združenie občanov Tezaurus trestného práva
závažnejší spôsob konania závažnejší spôsob konania Tezaurus trestného práva