Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
ťažká ujma na zdraví ťažká ujma na zdraví Tezaurus trestného práva
telekomunikačné zariadenie telekomunikačné zariadenie Tezaurus trestného práva
telekomunikačné tajomstvo telekomunikačné tajomstvo Tezaurus trestného práva
termín termín Tezaurus trestného práva
teroristická skupina teroristická skupina Tezaurus trestného práva
tieseň tieseň Tezaurus trestného práva
tlmočník tlmočník Tezaurus trestného práva
trest trest Tezaurus trestného práva
trest odňatia slobody trest odňatia slobody Tezaurus trestného práva
trest domáceho väzenia trest domáceho väzenia Tezaurus trestného práva
trest povinnej práce trest povinnej práce Tezaurus trestného práva
trest prepadnutia majetku trest prepadnutia majetku Tezaurus trestného práva
trest vyhostenia trest vyhostenia Tezaurus trestného práva
trest straty vojenskej a inej hodnosti trest straty vojenskej a inej hodnosti Tezaurus trestného práva
trest straty čestných titulov a vyznamenaní trest straty čestných titulov a vyznamenaní Tezaurus trestného práva
trest zákazu pobytu trest zákazu pobytu Tezaurus trestného práva
trest zákazu činnosti trest zákazu činnosti Tezaurus trestného práva
trest prepadnutia veci trest prepadnutia veci Tezaurus trestného práva
trest odňatia slobody na doživotie trest odňatia slobody na doživotie Tezaurus trestného práva
trest zrušenia právnickej osoby trest zrušenia právnickej osoby Tezaurus trestného práva