Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
páchateľ trestného činu páchateľ trestného činu Tezaurus trestného práva
páchateľ páchateľ trestného činu Tezaurus trestného práva
operatívno-pátracia činnosť operatívno-pátracia činnosť Tezaurus trestného práva
peňažný trest peňažný trest Tezaurus trestného práva
peňažná záruka peňažná záruka Tezaurus trestného práva
plienenie v priestore vojnových operácií plienenie v priestore vojnových operácií Tezaurus trestného práva
počítačový údaj počítačový údaj Tezaurus trestného práva
počítačový systém počítačový systém Tezaurus trestného práva
podanie podanie Tezaurus trestného práva
podielnictvo podielnictvo Tezaurus trestného práva
podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
podmienečné odsúdenie podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody Tezaurus trestného práva
podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného Tezaurus trestného práva
podmienečné zastavenie trestného stíhania podmienečné zastavenie trestného stíhania Tezaurus trestného práva
podnecovanie podnecovanie Tezaurus trestného práva
podnecovanie na trestný čin podnecovanie Tezaurus trestného práva
podozrivý podozrivý Tezaurus trestného práva
podplácanie podplácanie Tezaurus trestného práva
podpora zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny podpora zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny Tezaurus trestného práva
podriadená osoba podriadená osoba Tezaurus trestného práva