Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
legalizácia príjmov z trestnej činnosti legalizácia príjmov z trestnej činnosti Tezaurus trestného práva
lehota lehota Tezaurus trestného práva
liek liek Tezaurus trestného práva
listinné dôkazy listinné dôkazy Tezaurus trestného práva