Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
generálna prokuratúra generálna prokuratúra Tezaurus trestného práva
genocídium genocídium Tezaurus trestného práva