Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
chorá osoba chorá osoba Tezaurus trestného práva
chránený svedok chránený svedok Tezaurus trestného práva
chránená osoba chránená osoba Tezaurus trestného práva