Tezaurus trestného práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
bankové tajomstvo bankové tajomstvo Tezaurus trestného práva
bezbranná osoba bezbranná osoba Tezaurus trestného práva
bezprostredne nadriadený prokurátor bezprostredne nadriadený prokurátor Tezaurus trestného práva
bránenie v získaní dôkazu bránenie v získaní dôkazu Tezaurus trestného práva
branie rukojemníka branie rukojemníka Tezaurus trestného práva