Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
výsluch svedka výsluch svedka Tezaurus občianskeho práva
vydržanie vydržanie Tezaurus občianskeho práva
vydedenie vydedenie Tezaurus občianskeho práva
zmluva o vklade zmluva o vklade Tezaurus občianskeho práva
verejná súťaž verejná súťaž Tezaurus občianskeho práva
vecné bremená vecné bremená Tezaurus občianskeho práva
dielo výtvarného umenia dielo výtvarného umenia Tezaurus občianskeho práva
vydanie diela vydanie diela Tezaurus občianskeho práva
vykonávanie dôkazov vykonávanie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
vecná legitimácia vecná legitimácia Tezaurus občianskeho práva
dohľad nad výchovou maloletého dohľad nad výchovou maloletého Tezaurus občianskeho práva
výchova maloletého dieťaťa výchova maloletého dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu rozvedeného manžela príspevok na výživu rozvedeného manžela Tezaurus občianskeho práva
náhradné výživné náhradné výživné Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke Tezaurus občianskeho práva
zmluva o obstaraní veci zmluva o obstaraní veci Tezaurus občianskeho práva
omeškanie veriteľa omeškanie veriteľa Tezaurus občianskeho práva
výchovné opatrenia výchovné opatrenia Tezaurus občianskeho práva
určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov Tezaurus občianskeho práva
konania vo veciach osvojenia (zákon č.161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok) osvojenie Tezaurus občianskeho práva