Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
res uidicata res uidicata Tezaurus občianskeho práva
ušlý zárobok ušlý zárobok Tezaurus občianskeho práva
uznesenie uznesenie Tezaurus občianskeho práva
procesné úkony procesné úkony Tezaurus občianskeho práva
zmluva o úschove zmluva o úschove Tezaurus občianskeho práva
zmluva o ubytovaní zmluva o ubytovaní Tezaurus občianskeho práva
urovnanie urovnanie Tezaurus občianskeho práva
určenie rodičovstva (zákon č. 36/2005 Z. z zákon o rodine) rodičovstvo Tezaurus občianskeho práva
dielo výtvarného umenia dielo výtvarného umenia Tezaurus občianskeho práva
dielo úžitkového umenia dielo úžitkového umenia Tezaurus občianskeho práva
účastníci konania účastníci konania Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť byť účastníkom konania spôsobilosť byť účastníkom konania Tezaurus občianskeho práva
konanie o umorenie listín konanie o umorenie listín Tezaurus občianskeho práva
náhradné ubytovanie náhradné ubytovanie Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke Tezaurus občianskeho práva
určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov Tezaurus občianskeho práva
určenie otcovstva rozhodnutím súdu určenie otcovstva rozhodnutím súdu Tezaurus občianskeho práva
učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky Tezaurus občianskeho práva
náhrada ušlého zárobku (zákon č 543/2005 Z.z Spravovací a kancelárskym poriadok pre okresné súdy,krajské súdy,Špeciálny súd a vojenské súdy) ušlý zárobok Tezaurus občianskeho práva
právny úkon právny úkon Tezaurus občianskeho práva