Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
samostatné spoločenstvo samostatné spoločenstvo Tezaurus občianskeho práva
školské dielo školské dielo Tezaurus občianskeho práva
sobáš sobáš Tezaurus občianskeho práva
sociálna kuratela sociálna kuratela Tezaurus občianskeho práva
späťvzatie návrhu späťvzatie návrhu Tezaurus občianskeho práva
spoločné časti domu spoločné časti domu Tezaurus občianskeho práva
spoločný nájom bytu spoločný nájom bytu Tezaurus občianskeho práva
spoločné dielo spoločné dielo Tezaurus občianskeho práva
spoluautorstvo spoluautorstvo Tezaurus občianskeho práva
spoluvlastníctvo spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť byť účastníkom konania spôsobilosť byť účastníkom konania Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť na právne úkony spôsobilosť na právne úkony Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť na protiprávne úkony spôsobilosť na protiprávne úkony Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť na práva a povinnosti spôsobilosť na práva a povinnosti Tezaurus občianskeho práva
spotrebiteľská zmluva spotrebiteľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
spotrebiteľský spor spotrebiteľský spor Tezaurus občianskeho práva
správa majetku dieťaťa rodičmi správa majetku dieťaťa rodičmi Tezaurus občianskeho práva
sprostredkovateľská zmluva sprostredkovateľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
stavby stavby Tezaurus občianskeho práva
strana v civilnom konaní strana v civilnom konaní Tezaurus občianskeho práva