Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
procesná subjektivita procesná subjektivita Tezaurus občianskeho práva
procesná spôsobilosť procesná spôsobilosť Tezaurus občianskeho práva
svedočné svedočné Tezaurus občianskeho práva
výsluch svedka výsluch svedka Tezaurus občianskeho práva
spotrebiteľská zmluva spotrebiteľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
spoluvlastníctvo spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
sprostredkovateľská zmluva sprostredkovateľská zmluva Tezaurus občianskeho práva
verejná súťaž verejná súťaž Tezaurus občianskeho práva
antidiskriminačný spor antidiskriminačný spor Tezaurus občianskeho práva
spoločné časti domu spoločné časti domu Tezaurus občianskeho práva
spôsobilosť byť účastníkom konania spôsobilosť byť účastníkom konania Tezaurus občianskeho práva
strana v civilnom konaní strana v civilnom konaní Tezaurus občianskeho práva
sociálna kuratela sociálna kuratela Tezaurus občianskeho práva
správa majetku dieťaťa správa majetku dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov bezpodielové spoluvlastníctvo manželov Tezaurus občianskeho práva
náhradná starostlivosť náhradná starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
spoločný nájom bytu spoločný nájom bytu Tezaurus občianskeho práva
späťvzatie návrhu späťvzatie návrhu Tezaurus občianskeho práva
zaradenie blízkych osôb (zákon č. 400/2009 Z. z. zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) blízka osoba Tezaurus občianskeho práva
spoločná náhradná osobná starostlivosť spoločná náhradná osobná starostlivosť Tezaurus občianskeho práva