Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
rodičovstvo rodičovstvo Tezaurus občianskeho práva
res uidicata res uidicata Tezaurus občianskeho práva
rozhodnutie rozhodnutie Tezaurus občianskeho práva
rozsudok rozsudok Tezaurus občianskeho práva
ručenie ručenie Tezaurus občianskeho práva
určenie rodičovstva (zákon č. 36/2005 Z. z zákon o rodine) rodičovstvo Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu rozvedeného manžela príspevok na výživu rozvedeného manžela Tezaurus občianskeho práva
zdanlivé manželstvo ( zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine ) neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva
rozvod manželstva rozvod manželstva Tezaurus občianskeho práva
určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov Tezaurus občianskeho práva
určenie otcovstva rozhodnutím súdu určenie otcovstva rozhodnutím súdu Tezaurus občianskeho práva
platobný rozkaz platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
európsky platobný rozkaz európsky platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
rozkaz na plnenie rozkaz na plnenie Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť rodičov k deťom vyživovacia povinnosť rodičov k deťom Tezaurus občianskeho práva
vyživovacia povinnosť detí k rodičom vyživovacia povinnosť detí k rodičom Tezaurus občianskeho práva
neplatný právny úkon (zákon č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
bežné právne úkony (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právny úkon Tezaurus občianskeho práva
obmedzenie rodičovských práv a povinností obmedzenie rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva
pozastavenie rodičovských práv a povinností pozastavenie rodičovských práv a povinností Tezaurus občianskeho práva