Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
procesná subjektivita procesná subjektivita Tezaurus občianskeho práva
procesná spôsobilosť procesná spôsobilosť Tezaurus občianskeho práva
procesné úkony procesné úkony Tezaurus občianskeho práva
prístrešie prístrešie Tezaurus občianskeho práva
dôkazný prostriedok dôkazný prostriedok Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu rozvedeného manžela príspevok na výživu rozvedeného manžela Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke Tezaurus občianskeho práva
opravné prostriedky opravné prostriedky Tezaurus občianskeho práva
pestúnka starostlivosť pestúnka starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
platobný rozkaz platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
európsky platobný rozkaz európsky platobný rozkaz Tezaurus občianskeho práva
rozkaz na plnenie rozkaz na plnenie Tezaurus občianskeho práva
podanie podanie Tezaurus občianskeho práva
podielové spoluvlastníctvo podielové spoluvlastníctvo Tezaurus občianskeho práva
procesné podmienky procesné podmienky Tezaurus občianskeho práva
učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky Tezaurus občianskeho práva
poistenie majetku poistenie majetku Tezaurus občianskeho práva
poistenie osôb poistenie osôb Tezaurus občianskeho práva
poistenie zodpovednosti za škodu poistenie zodpovednosti za škodu Tezaurus občianskeho práva
poistná zmluva poistná zmluva Tezaurus občianskeho práva