Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
bytová náhrada bytová náhrada Tezaurus občianskeho práva
náhradná starostlivosť náhradná starostlivosť Tezaurus občianskeho práva
náhradné výživné náhradné výživné Tezaurus občianskeho práva
náhradný byt náhradný byt Tezaurus občianskeho práva
náhradné ubytovanie náhradné ubytovanie Tezaurus občianskeho práva
nájom bytu nájom bytu Tezaurus občianskeho práva
spoločný nájom bytu spoločný nájom bytu Tezaurus občianskeho práva
nájomná zmluva nájomná zmluva Tezaurus občianskeho práva
napomenutie maloletého dieťaťa napomenutie maloletého dieťaťa Tezaurus občianskeho práva
žaloba (návrh na začatie konania) žaloba (návrh na začatie konania) Tezaurus občianskeho práva
zmena návrhu na začatie konania zmena návrhu na začatie konania Tezaurus občianskeho práva
späťvzatie návrhu späťvzatie návrhu Tezaurus občianskeho práva
navrhovanie dôkazov navrhovanie dôkazov Tezaurus občianskeho práva
neexistencia manželstva neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva
neplatné manželstvo neplatné manželstvo Tezaurus občianskeho práva
dedičská nespôsobilosť dedičská nespôsobilosť Tezaurus občianskeho práva
ničotné manželstvo neexistencia manželstva Tezaurus občianskeho práva
príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke Tezaurus občianskeho práva
notár notár Tezaurus občianskeho práva
notárska činnosť notárska činnosť Tezaurus občianskeho práva