Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
lehota lehota Tezaurus občianskeho práva
licenčná zmluva licenčná zmluva Tezaurus občianskeho práva
listinný dôkaz listinný dôkaz Tezaurus občianskeho práva