Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
hmotnoprávna námietka hmotnoprávna námietka Tezaurus občianskeho práva
hnuteľné veci hnuteľné veci Tezaurus občianskeho práva