Tezaurus občianskeho práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
exekučný titul exekučný titul Tezaurus občianskeho práva
exekútor exekútor Tezaurus občianskeho práva