Tezaurus slovenského práva


Zadajte slovo (alebo slovné spojenie), ktoré chcete nájsť.
Vyhľadáva sa v termínoch z právnej oblasti, v ktorej sa aktuálne nachádzate.

Termín Preferovaný termín Tezaurus
absolútne neobchodné záväzkové vzťahy absolútne neobchodné záväzkové vzťahy Tezaurus obchodného práva
absolútny obchod absolútny obchod Tezaurus obchodného práva
absolvent absolvent Tezaurus pracovného práva
absolvent absolvent Tezaurus správneho práva
adaptačné vzdelávanie adaptačné vzdelávanie Tezaurus pracovného práva
adhézne zmluvy adhézne zmluvy Tezaurus obchodného práva
adresa na doručovanie adresa na doručovanie Tezaurus obchodného práva
adresár adresár Tezaurus obchodného práva
aeroplán lietadlo Tezaurus správneho práva
agent agent Tezaurus trestného práva
agentúra dočasného zamestnávania agentúra dočasného zamestnávania Tezaurus pracovného práva
agentúra podporovaného zamestnávania agentúra podporovaného zamestnávania Tezaurus pracovného práva
agentúrne zamestnávanie agentúrne zamestnávanie Tezaurus pracovného práva
agresívna obchodná praktika agresívna obchodná praktika Tezaurus obchodného práva
agrokomplex agrokomplex Tezaurus obchodného práva
akademická obec vysokej školy akademická obec vysokej školy Tezaurus správneho práva
akademická obec fakulty akademická obec fakulty Tezaurus správneho práva
akademický senát fakulty akademický senát fakulty Tezaurus správneho práva
akcesorická povaha ručenia akcesorická povaha ručenia Tezaurus obchodného práva
akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu Tezaurus obchodného práva