Pripravuje sa novela katastrálneho zákona - v PK do 8.3.2024

BRATISLAVA. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej...

Pripravuje sa novela zákona o dohľade nad finančným trhom - v PK do 4.3.2024

BRATISLAVA. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným...