Zmeny v redakcii Slov-Lex

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zmien v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení, a v zákone č. 400/2015 Z....