Pripravuje sa nový stavebný zákon - v PK do 21.6.2024

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu stavebného zákona. Nové stavebné predpisy nahradia v súčasnosti platný a účinný...

Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti v MPK do 19.6.2024

BRATISLAVA. Národný bezpečnostný úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a...