Späť

Zmeny v registrácii a prihlasovaní na portál

Vážení užívatelia portálu Slov-Lex,

chceme Vás informovať o plánovaných zmenách registrácie a prihlasovania na portál Slov-Lex.

V rámci integrácie na systém jednotnej registrácie a prihlasovania do elektronických portálových služieb Ministerstva spravodlivosti SR (IAM MSSR) dôjde k nasledujúcim zmenám:

- Požívateľské účty, ktoré využívajú prihlasovanie pomocou eID karty (elektronického občianskeho preukazu) budú zmigrované do IAM MSSR.

- Prihlasovanie pomocou eID karty sa nemení. Linka Vás presmeruje na portál ÚPVS (www.slovensko.sk), rovnako ako tomu je aj teraz.

- Pokiaľ ste si na jednej z elektronických portálových služieb Ministerstva spravodlivosti SR zriadili eID účet, Váš  účet bude platný aj na portáli Slov-Lex.

- Jednotné prihlasovanie do elektronických portálových služieb Ministerstva spravodlivosti SR metódou jednotnej autorizácie (Single Sign-on) Vám umožní pristupovať  do viacerých informačných systémov MSSR (RESS, ISRU, ESMO...) pod jedným prihlásením.

- Ak ste využili spôsob prihlásenia pomocou eID karty, po dokončení integrácie na IAM MSSR sa už nebudete môcť prihlásiť pomocou prihlasovacieho mena a hesla, tak ako tomu bolo doteraz.

- Niektoré údaje (emailovú adresu a telefónne číslo) si budete môcť zeditovať len v IAM MSSR.

- Požívatelia, ktorí nevyužívajú prihlasovanie pomocou eID karty (elektronického občianskeho preukazu) sa naďalej prihlasujú pomocou emailovej adresy a hesla. Ich spôsob prihlásenia sa meniť nebude, avšak na tieto účty sa nebudú uplatňovať vyššie uvedené výhody.  

- Pokiaľ máte záujem o možnosť využívať vyššie uvedené výhody, odporúčame Vám aktivovať si prihlasovanie pomocou eID karty (elektronického občianskeho preukazu) prostredníctvom voľby „prihlásenia sa cez eID“ postupom uvedeným v príručke eGov služieb Slov-Lex, strana 10-12: https://www.slov-lex.sk/static/Pouzivatelska_prirucka_template_v4.2.pdf.

 

O presnom termíne nasadenia zmien Vás budeme informovať.

Veríme, že pripravované zmeny oceníte a budú Vám slúžiť ku prospechu, rýchlejšej, či efektívnejšej práci.