Pripravuje sa novela zákona o cestnej doprave - v PK do 4.12.2023

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení...

Nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciach v MPK do 6.12.2023

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o justičnej spolupráci v trestných veciach. Cieľom predloženého...