Pripravuje sa novela zákona o službách zamestnanosti - v PK do 17.2.2022

BRATISLAVA. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o...

Dlhodobá zdravotná starostlivosť predmetom novely - v MPK do 26.1.2022

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej...