Návrh novely zákona o slobode informácií v MPK do 17.12.2021

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom...

Novela Trestného zákona v pripomienkovom konaní do 21.12.2021

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v...

Návrh zákona o registri trestov v pripomienkovom konaní

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o registri trestov a o zmene a doplnení...