Právne predpisy v jazyku národnostných menšín

Vybrané právne predpisy, ktoré sa týkajú najmä národnostných menšín, boli preložené do piatich jazykov a sú zverejnené pre občanov na portáli SLOV-LEX, aby im príslušníci národnostných menšín...

Informácia o nových nástrojoch a funkcionalitách

Naším cieľom je neustále zlepšovať používateľské prostredie a používateľské nástroje pri práci s informačným systémom Slov-Lex. V spolupráci so zástupcami úradu vlády, jednotlivých...