Zmeny v registrácii a prihlasovaní na portál

Vážení užívatelia portálu Slov-Lex, chceme Vás informovať o plánovaných zmenách registrácie a prihlasovania na portál Slov-Lex. V rámci integrácie na systém jednotnej...

Hodnotenie prvého roka prevádzky portálu

Právny a informačný portál Slov-Lex sa stal po roku svojej prevádzky obľúbeným a vyhľadávaným zdrojom právnych informácií. Svedčí o tom predovšetkým údaj o návštevnosti. V roku 2016 využívalo...

Vyhľadanie a zobrazenie leg. procesov

Na základe podnetov od používateľov portálu Slov-Lex bola vylepšená funkcionalita pre jednoduché vyhľadávanie a zobrazenie legislatívnych procesov, ktoré sa nachádzajú v štádiu medzirezortného...