Informácia o plánovanej údržbe systému

Dovoľujeme si informovať o plánovanom technickom zásahu v informačnom systéme Slov-Lex (ďalej len „IS Slov-Lex“), ktorý súvisí s vykonaním jeho technickej údržby,  vrátane...

Nová notifikačná služba

V rámci skvalitňovania služieb a nástrojov informačného systému Slov-Lex je používateľom k dispozícii ďalšia novinka. Každý registrovaný používateľ si vo svojom profile nájde novú sekciu...