Vyhlásenie núdzového stavu - aktualizované

Podľa čl. 11 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov sa rozhodnutia o...

Redakcia Slov-Lex na novej adrese

Redakcia Slov-Lex vykonáva od pondelka 24. februára 2020 všetky činnosti v plnom rozsahu v novej budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Slov-Lex HelpDesk centrum a...