Pripravuje sa novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS - v PK do 5.10.2022

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby...

Novela zákona o slobode informácií v MPK do 30.9.2022

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom...

Novinky v systéme eLegislatíva

S cieľom zjednodušenia a sprehľadnenia používateľských nástrojov IS Slov-Lex sme sprístupnili modernizované prostredie na pripomienkovanie legislatívnych procesov v systéme eLegislatíva. Zmeny...