Technický výpadok systému

Z technických príčin bol portál Slov-Lex počas pondelka 26. 6. 2017 v čase približne od 8.00 hod. do 17.30 hod. nedostupný. Nedostupné boli všetky systémy a podsystému IS Slov-Lex. Problém...

Hodnotenie prvého roka prevádzky portálu

Právny a informačný portál Slov-Lex sa stal po roku svojej prevádzky obľúbeným a vyhľadávaným zdrojom právnych informácií. Svedčí o tom predovšetkým údaj o návštevnosti. V roku 2016 využívalo...

Vyhľadanie a zobrazenie leg. procesov

Na základe podnetov od používateľov portálu Slov-Lex bola vylepšená funkcionalita pre jednoduché vyhľadávanie a zobrazenie legislatívnych procesov, ktoré sa nachádzajú v štádiu medzirezortného...