Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov Európskej únie

 

eGovernment služba „ Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov EÚ“ pokrýva životný cyklus vytvárania stanovísk SR  k návrhom aktov EÚ. Umožňuje evidenciu a vyhľadávanie všetkých dokumentov spojených s  jednotlivými aktami EÚ a prípravou stanovísk SR vrátane napr. zvukových záznamov z relevantných rokovaní. Zároveň poskytuje možnosť notifikácie zaregistrovaných používateľov pri výskyte nového dokumentu, ktorého charakter vyhovuje zvoleným preferenciám používateľa (napr. téma dokumentu, zdroj dokumentu, stav dokumentu).
Služba podporuje vytváranie predbežného stanoviska, inštrukcie aj oficiálnej pozície SR.

Vytvára predpoklady pre inicializáciu procesu viacerými spôsobmi, tak aby forma mohla byť prispôsobená aktuálnym vlastnostiam systémov EÚ. Služba podporuje priradenie gestora ako aj následné spracovanie stanovísk vrátane ich pripomienkovania. Keďže gestormi môžu byť rôzne IVS, služba umožní aj prepojenie s IS príslušných IVS, tak aby interné procesy príslušnej IVS sa nemuseli meniť (interné činnosti príslušnej IVS môžu byť riešené v interných systémoch ale výsledné dokumenty musia byť uložené v centrálnom systéme).
Do procesu prípravy predbežného stanoviska, služba umožní aj zapojenie verejnosti formou poskytovania pripomienok. Zároveň informačné vlastnosti služby vytvoria predpoklady pre otvorené informovanie o návrhoch EÚ a zapojenie verejnosti do správy vecí verejných.

Služba „Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov Európskej únie“ zabezpečí používateľovi možnosť pripomienkovať stanovisko k návrhom aktov Európskej únie v štádiu medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Služba pridávanie pripomienok je prístupná pre prihláseného používateľa po predchádzajúcej registrácii vyplnením registračného formulára alebo použitím  občianskeho preukazu s čipom (eID).