Vykonávacie predpisy

Vykonávacie právne predpisy (napr. nariadenia vlády, vyhlášky, opatrenia a pod.) sú publikované v súlade so zákonom č. 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v ich úplnom znení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Na tomto mieste sú uverejnené len vybrané vykonávacie právne predpisy (napr. opatrenia ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj vybrané rezortné zbierky, ktoré vydávajú ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy). Tieto vykonávacie právne predpisy nie sú v ich úplnom znení publikované v oficiálnej Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Register opatrení

Register opatrení usporiadaný chronologicky po ročníkoch.