Vyhlásenie o prístupnosti

 

Webové sídlo WWW.SLOV-LEX.SK je nosným sídlom právneho a informačného portálu Slov-Lex Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z. z.


Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj  pri Java a JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.


Mnoho súborov na tomto sídle  je publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch. Viacero súborov je zverejnených vo formáte *.xml, ktoré je možné editovať v akomkoľvek tabuľkovom kalkulátore na svojom počítači. Na webovom sídle je zverejnených niekoľko špecifických kalkulačiek, ktoré sú vo formáte súborov *.xls. V prípade ich nefunkčnosti prosím kontaktujte technickú správu webu. 


Webové sídlo má zabudované moduly RSS a ATOM, ktorými je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom.  Webové sídlo je pravidelne validované služnou W3C pre HTML 5 a pre CSS.


V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú z každej webovej podstránky.


Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.