Vyhľadávanie pripomienok

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Rozšírené vyhľadávanie

Atribúty pripomienky:Atribúty materiálu a legislatívneho procesu:

Výsledky vyhľadávania

Obyčajná pripomienka Zriadenie Exekučného súdu v BB je veľmi dobrý systémový krok, nakoľko pri množstve exekučných konaní, ktoré pravdepodobne budú narastať, tento sa bude môcť sústredene zaoberať len exekučnou agendou, čím sa zrýchli a skvalitní už od začiatku exekučný proces v prospech oprávnených subjektov. Elektronizácia celého súdnictva a právnych profesií, ktorá už reálne funguje sa dotýka celej právnej sféry, takže elektronický spôsob pridelovania exekúcií je úplne prirodzený a naviac prispeje k transparentnosti a pretrhnutiu väzieb medzi oprávnenými a iba niektorými exekútormi. V praxi beží elektronický výber sudcov, správcov konkurznej podstaty, notárov čo sa v praxi ukázalo ako veľmi efektívne a to aj z hľadiska antikorupčných opatrení štátu. Dnes každý exekútor je vybavený elektronickými prostriedkami, programovým a technickým vybavením inak by nemohol naplniť literu zákona a to napojenie sa Centrálny register exekúcií funkčný od 1.7.2016, nemohol by realizovať elektronické lustrácie povinných a pod. Takže pri rovnomernom elektronickom prerozdelení exekúcií sa aj rovnomerne, rýchlejšie, efektívnejšie a prehľadnejšie zabezpečí vymožiteľnosť práva pri zachovaní rovnosti šancí pred zákonom.Podporujem znenie ust. a zákona ako celku. 21.07.2016 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka navrhované znenie je príkrom rozpore s jedným s deklarovaných zámerov predkladanej novely- zníženie nákladov exekučného konania. Povinné základné preddavky na trovy exekúcie sťažujú podmienky uspokojenia nároku oprávneného, keď bez akejkoľvek pridanej hodnoty zvyšujú jeho náklady na jeho vymoženie. Už za súčasného právneho stavu náklady na vymoženie nároku predstavujú dôležitý determinant v rozhodovaní veriteľa, či pristúpi k uplatneniu svojho nároku a jeho vymáhaniu. Naviac ide o prenesenie garancie minimálneho príjmu súdneho exekútora zo štátu na oprávneného. Povinné základné preddavky by boli demotivujúcim prvkom ovplyvňujúcim činnosť súdneho exekútora pri výkone exekúcie. Naopak súčasný stav - priama ekonomická angažovanosť súdneho exekútora na úspešnom vymožení nároku, značne prispieva k dosahovaniu určitej úrovne vymožiteľnosti práva, keď od súdneho exekútora, vyžaduje zodpovedný, svedomitý a čestný výkon exekúcie. Navrhujeme vypustiť toto ustanovenie z návrhu novely zákona č. 233/1995 Z.z 22.07.2016 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka navrhované ustanovenie odstraňuje doteraz používaný a osvedčený dispozičný princíp, keď oprávnený podľa svojho uváženia a preferencií podával návrh na vykonanie exekúcie ním zvolenému exekútorovi. Základným účelom exekučného konania a hlavným záujmom oprávneného je splnenie exekučným titulom uloženej povinnosti povinným, inak vymoženie práva. Práve dispozičným princípom založená konkurencia exekútorov je dôležitým prostriedkom dosahovania tohto účelu. Efektivita exekučného konania závisí predovšetkým od schopností a zručností súdneho exekútora. Doteraz uplatňovaný dispozičný princíp a ním vyvolaná konkurencia súdnych exekútorov, vyvoláva tlak na zvyšovanie ich profesionality a efektívnosti. Je predovšetkým záujmom oprávneného vymôcť svoje právo a preto by mu malo byť aj naďalej ponechané právo slobodne si vybrať súdneho exekútora. 22.07.2016 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka navrhovaný zámer zveriť právomoc zmeniť exekútora výlučne rozhodnutím exekučného súdu je absolútne nekoncepčné a je hrubým zásahom do práva oprávneného kontrolovať činnosť súdneho exekútora pri vymáhaní jeho nároku. Uspokojenie vymáhaného nároku je pritom zásadným účelom exekúcie. Navrhované znenie, keď o zmene exekútora bude rozhodovať výlučne Okresný súd v Banskej Bystrici, na základe predchádzajúceho zisťovacie konania či súdny exekútor opakovane alebo závažne neporušil povinnosti ustanovené zákonom, pričom na rozhodnutie mu zákon neukladá nijakú lehotu, vylučuje jeho reálnu aplikáciu. Navrhujeme vypustiť toto ustanovenie z návrhu novely zákona č. 233/1995 Z.z. 22.07.2016 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka dôvod zastavenia exekúcie pre jej rozpor s verejným poriadkom je vágny. Nijaký právny predpis nedefinuje pozitívny ani negatívny obsah pojmu verejný poriadok. Ustanoviť ako jeden zo zákonných dôvodov pre zastavenie exekúcie jej rozpor s verejným poriadkom, pričom znaky tohto rozporu nie sú určené, odporuje jednej zo základných zásad právneho štátu, ktorou sú legitímne očakávania účastníkov právnych vzťahov založené legislatívou. Návrh je vypustiť toto ustanovenie z návrhu novely zákona č. 233/1995 Z.z. 22.07.2016 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka Navrhované znenie je v rozpore s článkom 20 Ústavy SR zaručujúcim právo na majetok. Oprávnený v exekučnom konaní vymáha nárok priznaný mu v exekučnom titule. Ak je exekučný titul spôsobilým podkladom pre výkon exekúcie, je ústavne neúnosné aby zákonodarca neústavným zákonom obmedzoval právo oprávneného na majetok. Navrhujeme vypustiť toto ustanovenie z návrhu novely zákona č. 233/1995 Z.z. 22.07.2016 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka Navrhované znenie je v rozpore s článkom 20 Ústavy SR zaručujúcim právo na majetok. Oprávnený v exekučnom konaní vymáha nárok priznaný mu v exekučnom titule. Ak je exekučný titul spôsobilým podkladom pre výkon exekúcie, je ústavne neúnosné aby zákonodarca neústavným zákonom obmedzoval právo oprávneného na majetok. Návrh je vypustiť toto ustanovenie z návrhu novely zákona č. 233/1995 Z.z. 22.07.2016 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka V predkladanom návrhu vyhlášky absentujú sumy. K takto predloženému návrhu nie je možné zaujať adekvátne stanovisko a viesť diskusiu, preto navrhujeme predmetný návrh v celom rozsahu neprijať. 22.07.2016 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka Navrhujeme slová "v pravidelných intervaloch" nahradiť slovom " na požiadanie". Zbytočným sústavným zasielaním správ sa zaťažuje administratívne aj oprávnený aj exekútor. 21.07.2016 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka Odporúčam čl. IV za novelizačný bod 1 vložiť dva nové novelizačné body, ktoré znejú: „X. V § 122 ods. 4 písm. e) sa vypúšťa štvrtý bod. Y. V § 123 ods. 2 písm. c) druhom bode sa vypúšťajú slová "návrh na uzatvorenie zmluvy o prevedení vymáhania pohľadávok podľa § 148 ods. 4 a"." Nasledujúce novelizačné body je potrebné primerane preznačiť. Zároveň odporúčam v čl. IV znenie bodu 4 nahradiť znením: „4. V § 148 sa vypúšťa odsek 4.“. Odôvodnenie: Uvedenými novelizačnými bodmi sa navrhuje vypustenie prevodu vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne na inú právnickú osobu zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedením vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou sa dáva do pôsobnosti Sociálnej poisťovne taký nástroj vymáhania, pre ktorý stráca mandátna správa opodstatnenie. Ak Sociálna poisťovňa pohľadávku nevymôže, postúpi jej vymáhanie exekútorovi, ktorý môže uplatniť aj iné formy exekúcie napr. predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností, predajom cenných papierov. Vymáhanie pohľadávky Sociálnou poisťovňou by malo byť v porovnaní s prevodom vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne na inú právnickú osobu efektívnejšie a lacnejšie aj pre Sociálnu poisťovňu aj pre dlžníka. Z uvedených dôvodov sa navrhuje vypustiť aj pôsobnosť generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne schvaľovať zmluvu o prevedení vymáhania pohľadávok a zároveň pôsobnosť Dozornej rady Sociálnej poisťovne prerokovať návrh takejto zmluvy. 21.07.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka bez pripomienok 30.08.2016 AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Návrh na zabezpečenie úloh v súvislosti s výkonom funkcie predsedu Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR
Obyčajná pripomienka Odporúčam v čl. IV bode 10 navrhovanom § 225b za slovo „rozhodnutie“ vložiť slová „Sociálnej poisťovne“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, spresnenie textu v nadväznosti na v súčasnosti platnú úpravu § 224 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 21.07.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka Odporúčam v čl. IV bode 10 navrhovanom § 225g ods. 1 písm. c) vypustiť slová „(ďalej len „zrážky z dávok“)“. Odôvodnenie: Nie je dôvod na zavedenie legislatívnej skratky. Pojem „zrážky z dávok“ sa používa už v ustanovení § 224. 21.07.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka Odporúčam v čl. IV bode 8 vetu „Doterajšie písmena g) až o) sa označujú ako h) až p).“ nahradiť vetou „Doterajšie písmená g) až o) sa označujú ako písmená h) až p).“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. 21.07.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka Odporúčam v čl. IV bode 10 navrhovanom § 225a ods. 2 slovo „neustanovené“ nahradiť slovom „ustanovené“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. 21.07.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka Odporúčam v čl. IV bode 9 navrhovanom § 225 slovo „dávok“ nahradiť slovom „dávky“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. 21.07.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka Odporúčam v čl. IV bode 10 navrhovanom § 225d vypustiť odsek 5. Odôvodnenie: Z dôvodu duplicity s § 225f. 21.07.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Obyčajná pripomienka bez pripomienok 30.08.2016 MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Návrh na zabezpečenie úloh v súvislosti s výkonom funkcie predsedu Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR
Obyčajná pripomienka Bez pripomienok. 30.08.2016 ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Návrh na zabezpečenie úloh v súvislosti s výkonom funkcie predsedu Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR
Obyčajná pripomienka Odporúčam v čl. IV bode 10 navrhovanom § 225i ods. 16 vypustiť poslednú vetu a vypustiť odsek 17. Odôvodnenie: Ak nový zamestnávateľ účastníka konania vykoná zrážky zo mzdy až po doručení exekučného príkazu podľa odseku § 225i ods. 23, je ustanovenie povinnosti zamestnávateľa žiadať od zamestnanca potvrdenie o tom, či bolo vydané oznámenie o začatí vymáhania pohľadávky zrážkami zo mzdy alebo exekučný príkaz na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy bezpredmetné. K zachovaniu povinnosti pôvodného zamestnávateľa v § 225i ods. 17 takéto potvrdenie vystaviť podotýkam, že v § 225i ods. 16 a 17 (posledné vety) je duplicitne upravená povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o tom, že u zamestnanca sa vykonáva alebo nevykonáva vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy dvoma rôznymi potvrdeniami s takmer rovnakým obsahom. Zároveň je v § 75 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce osobitne upravená povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru potvrdenie o tom, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať. 21.07.2016 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony