Vyhľadávanie pripomienok

Vyhľadávanie môžete zefektívniť použitím vyhľadávacích znakov, napríklad:
- ak výraz (alebo slovo) zadáte v úvodzovkách, vyhľadajú sa všetky jeho presné výskyty (príklad: "Slovenská republika" vyhľadá presný výraz Slovenská republika),
- použitím +/- spresníte, ktoré slovo sa vyhľadať musí (+) a ktoré sa má pri vyhľadaní ignorovať (-); (príklad: +slovenská -republika vyhľadá všetky predpisy, ktoré obsahujú slovo slovenská a ktoré neobsahujú slovo republika),
- použitím znaku * môžete nahradiť niekoľko znakov [príklad: slov* vyhľadá všetky slová začínajúce na slov (slovo, Slovensko, slovník, ...)],
- použitím znaku ? môžete nahradiť jeden znak [príklad: slo? vyhľadá všetky slová, ktoré začínajúce písmenami slo a končiace ďalším ľubovoľným jedným písmenom (sloh, slon)],
- použitím znaku ~ stanovíte rozsah, v akom sa majú slová hľadať (príklad: "slovenská republika" ~ 5 vyhľadá všetky predpisy, v ktorom je slovo slovenská vzdialené od slova republika najviac 5 slov).
Jednoduché vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Obyčajná pripomienka V súvislosti s novelizáciou Trestného poriadku sa navrhuje upraviť právnu úpravu fikcie doručenia podľa § 65 a 66 Trestného poriadku tak, aby sa táto fikcia doručenia neuplatnila v prípade, ak si adresát prevezme zásielku v stanovenej odbernej lehote. Táto zmena už bola zahrnutá (v čl. II bodoch 5 a 6) v návrhu zákona, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie v septembri 2019 ako legislatívny proces LP/2019/635. Uvedený návrh zákona ale podľa dostupných informácii nebol ďalej predložený na rokovanie vlády (a to aj napriek tomu, že týmto návrhom zákona sa podľa jeho dôvodovej správy malo zabezpečiť okrem iného aj splnenie povinností Slovenskej republiky vyplývajúce zo smernice EÚ 2011/93/EÚ). 30.04.2021 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 1 za slová „ods. 1“ vložiť slová „úvodnej vete“ a za slová „písmena a) alebo“ vložiť slovo „písmena“, bod 2 rozdeliť do troch novelizačných bodov tak, aby doplnenie druhej vety bolo upravené v samostatnom novelizačnom bode a nové dopĺňané vety boli upravené v samostatných novelizačných bodoch, v bode 4 úvodnej vete slovo „odsek“ nahradiť slovom „odseky“, v § 76 ods. 9 za slovo „organizovanou“ a za slovo „zločineckou“ vložiť slovo „skupinou“). 04.05.2021 MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka 123 05.05.2021 Verejnosť (Verejnosť) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Navrhujeme zmeniť aj znenie ustanovenia § 77 ods. 3 Trestného poriadku takto: „Dĺžka trvania väzby, o ktorej bolo rozhodnuté v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch podľa § 380 ods. 2 alebo § 403 alebo v konaní podľa § 495 ods. 4 písm. b) alebo osobitného predpisu, sa posudzuje samostatne a nezávisle od dĺžky trvania väzby v pôvodnom konaní.“ a to s odkazom na § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov. Dlhodobo totiž poukazujeme na to, že v prípade, ak bol obvinený prepustený z väzby z dôvodu uplynutia maximálnej lehoty jej trvania, následne bol odsúdený v konaní proti ušlému a na výkon trestu bol vydaný na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo európskeho zatýkacieho rozkazu s výhradou voči konaniu, ktorej v prípade nesúhlasu obvineného musíme vyhovieť a rozsudok zrušiť, je (aj so zreteľom na aktuálne znenie § 77 ods. 3 Trestného poriadku a obmedzené možnosti analógie v neprospech obvineného) problematické, či môže byť obvinený v takejto situácii v novom konaní vzatý do väzby. Ak by sme dospeli k záveru, že nie, vydávacie konanie v takýchto veciach stráca zmysel. 05.05.2021 NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Napriek aktuálne prebiehajúcej verejnej diskusii o väzbe a jej podmienkach, ani rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a ani rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súdu sťažnostného vydané v ostatnom čase neindikujú, že by aktuálna právna úprava týkajúca sa dôvodov a trvania väzby bola natoľko defektná, že systémovo umožňuje držať obvinené osoby vo väzbe nedôvodne. Treba pritom zdôrazniť, že väzba, včítane tej kolúznej, môže (podľa súčasnej úpravy a tomu zodpovedajúcej rozhodovacej praxe) trvať len nevyhnutný čas, po ktorý trvajú jej dôvody. A hoci je diskusia o prípadných legislatívnych zmenách, ktoré prispejú k tomu, že orgány činné v trestnom konaní a súdy budú vo väzobných veciach konať rýchlejšie a že sa pri rozhodovaní o väzbe a jej trvaní bude ešte dôslednejšie uplatňovať princíp primeranosti (zdržanlivosti), namieste, momentálne nevidíme odborný dôvod na takúto urýchlenú a čiastkovú zmenu, týkajúcu len trvania kolúznej väzby. Všetky sporné otázky týkajúce sa väzby by mali byť riešené komplexne, v rámci pripravovanej novely Trestného poriadku. Iná situácia je pokiaľ ide o podmienky výkonu väzby, ktorých sa ale predložený návrh netýka. 05.05.2021 NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka V úvodnej vete je potrebné slovo „odsek“ nahradiť slovom „odseky“. 04.05.2021 MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v § 72 ods. 2 za slová „a odôvodnenie rozhodnutia o väzbe“ vložiť slová „musí obsahovať“. 04.05.2021 MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame prehodnotiť sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona, ktoré boli predkladateľom vyhodnotené ako žiadne, a to v súvislosti s bodom 4.2 analýzy sociálnych vplyvov (vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám) po zohľadnení najmä zásad upravených v § 2 ods. 2 a 4 Trestného poriadku. V prípade prehodnotenia sociálnych vplyvov je ich potrebné identifikovať v doložke vybraných vplyvov v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu a zhodnotiť v analýze sociálnych vplyvov (bod 4.2), ktorá sa tak stáva povinnou súčasťou predkladaného materiálu. Zároveň je potrebné upraviť informáciu o sociálnych vplyvoch predloženého návrhu zákona vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v Čl. I bode 6 navrhovaný § 567r upraviť v tom zmysle, aby v § 567r bolo explicitne vyjadrené, že obvinený môže byť vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) nad lehotu piatich mesiacov, len ak sa toto rozhodnutie opiera nie o „zistenia“, ale o preukázanie jeho osobného pôsobenia alebo prostredníctvom iných osôb počas výkonu väzby na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo iné marenie objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie, a to na základe konkrétnych skutočností získaných z dôveryhodných zdrojov. Zároveň nie je zrejmé, ako môže obvinený v kolúznej väzbe osobne pôsobiť na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov. Odôvodnenie: Dôvodom v pripomienke navrhovanej úpravy je posilnenie ochrany obvineného pred možným svojvoľným a účelovým rozhodnutím o trvaní kolúznej väzbe a jej dôsledkami, a to vzhľadom na skutočnosť, že väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti a súkromia obvinenej osoby, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v Čl. I bode 4 navrhovaný § 76 ods. 8 a 9 upraviť v tom zmysle, aby v § 76 ods. 8 a 9 bolo explicitne vyjadrené, že obvinený môže byť vo väzbe z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) nad lehotu piatich mesiacov, len ak sa toto rozhodnutie opiera nie o „zistenia“, ale o preukázanie jeho osobného pôsobenia alebo prostredníctvom iných osôb počas výkonu väzby na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo iné marenie objasňovania skutočností závažných pre trestné stíhanie, a to na základe konkrétnych skutočností získaných z dôveryhodných zdrojov. Zároveň nie je zrejmé, ako môže obvinený v kolúznej väzbe osobne pôsobiť na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov. Odôvodnenie: Dôvodom v pripomienke navrhovanej úpravy je posilnenie ochrany obvineného pred možným svojvoľným a účelovým rozhodnutím o trvaní kolúznej väzby a jej dôsledkami, a to vzhľadom na skutočnosť, že väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti a súkromia obvinenej osoby, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v Čl. I bode 1 navrhované doplnenie znenia § 71 ods. 1 upraviť v tom zmysle, aby v § 71 ods. 1 bola explicitne vyjadrená, v čase rozhodovania o väzbe obvineného, potreba skúmania a preukazovania prioritnej potreby primeranosti a dostatočnosti použitia všetkých iných ochranných opatrení nahradzujúcich väzbu, a to tak jednotlivo, ako aj v ich možnej kombinácii, nakoľko väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti osôb a ich súkromia, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. Odôvodnenie: Dôvodom v pripomienke navrhovanej úpravy je posilnenie ochrany obvineného pred možným svojvoľným a účelovým rozhodnutím o väzbe a jej dôsledkami, a to vzhľadom na skutočnosť, že väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti a súkromia obvinenej osoby, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame v Čl. I bode 2 navrhované doplnenie znenia § 72 ods. 2 upraviť v tom zmysle, aby v § 72 ods. 2 bolo explicitne vyjadrené, že je potrebné v záujme presvedčivosti odôvodnenia rozhodnutia o väzbe obvineného, oprieť toto rozhodnutie o konkrétne skutočnosti, ktoré len vo vzájomnom spojení a súlade skutkových zistení vyúsťujú k jednoznačnému záveru o odôvodnenosti väzby a zároveň ustanoviť viazanosť právnou podmienkou, že opis týchto skutkových okolností, o ktoré sa opiera rozhodnutie o väzbe obvineného, je získaný z dôveryhodných zdrojov, ktoré vylučujú účelové a klamlivé tvrdenia, resp. svedectvá. Odôvodnenie: Dôvodom v pripomienke navrhovanej úpravy je posilnenie ochrany obvineného pred možným svojvoľným a účelovým rozhodnutím o väzbe a jej dôsledkami, a to vzhľadom na skutočnosť, že väzba je najsilnejším zásahom do osobnej slobody, dôstojnosti a súkromia obvinenej osoby, ktorý je ešte zosilnený povinnosťou považovať každého, proti komu sa vedie trestné konanie za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu. 05.05.2021 MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame návrh zákona upraviť legislatívno-technicky a jazykovo, napríklad - v čl. I bode 2 slovo "prečo" nahradiť slovami "z akého dôvodu", - v čl. I bode 4 úvodnej vete slovo "odsek" nahradiť slovom "odseky", - v čl. I bode 4 odseku 9 slová "väzbe, pretože" nahradiť slovami "väzbe z dôvodu, že". 26.04.2021 MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Zo znenia prechodného ustanovenia § 567r Trestného poriadku a z dôvodovej správy vyplýva, že prechodné ustanovenie § 567r nerieši prípady, ak je obvinený ku dňu účinnosti zákona v kolúznej väzbe dlhšie ako päť mesiacov a zároveň bolo zistené, že obvinený sám alebo prostredníctvom iných osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. Ide teda o prípady kolúznej väzby založenej na zistení kolúzneho konania, u ktorej Trestný poriadok umožňuje rozhodnúť o ponechaní obvineného v kolúznej väzbe nad päť mesiacov. Návrh zákona v prípade takejto kolúznej väzby ukladá rozhodnúť o ponechaní obvineného vo väzbe nad lehotu určenú v ustanovení § 76 ods. 8 Trestného poriadku a u takého obvineného Trestný poriadok umožňuje aj ďalšie predĺženie kolúznej väzby podľa § 76 ods. 2 až 4 Trestného poriadku. Tieto prípady návrh zákona v prechodnom ustanovení vôbec nerieši, ak už uplynula lehota piatich mesiacov. Zákonodarca sa tak vystavuje riziku, že obvinení budú namietať, že u nich nebolo rozhodnuté o ponechaní v kolúznej väzbe nad lehotu päť mesiacov, čím došlo k porušeniu zákona a budú sa domáhať prepustenia z väzby z tohto dôvodu. Vyvstáva potom otázka, či dôsledkom navrhovanej právnej úpravy bude prepustenie všetkých obvinených v kolúznej väzbe, teda aj obvinených v kolúznej väzbe založenej na kolúznom konaní, a to dokonca aj u takých obvinených, u ktorých o predĺžení kolúznej väzby rozhodol súd alebo sudca pre prípravné konanie (čo v podstate znamená konštatovanie dôvodov kolúznej väzby založenej na kolúznom konaní a dôvodov na ponechanie v kolúznej väzbe nad lehotu piatich mesiacov). Z druhej časti prvej vety prechodného ustanovenia § 567r Trestného poriadku („a u ktorého doposiaľ nebolo zistené ... trestné stíhanie“) sa javí, že predkladateľ návrhu takýto zámer nemá a takýto zámer nevyplýva ani z dôvodovej správy. V tejto súvislosti zastávame názor, že navrhované znenie vôbec nezahŕňa uvedené prípady. Z dôvodovej správy vyplýva, že ide o riešenie situácie, ak kolúzna väzba ešte netrvala päť mesiacov. Zároveň sme toho názoru, že rozhodnúť o tom, či sa lehota väzby posudzuje podľa § 76 ods. 8 alebo ods. 9 Trestného poriadku znamená rozhodnúť o tom, či lehota kolúznej väzby môže trvať najviac päť mesiacov (§ 76 ods. 8) alebo či základná lehota trvania väzby trvá sedem mesiacov (§ 76 ods. 9), ak ide o trestné stíhanie pre trestné činy uvedené v ustanovení § 76 ods. 9 Trestného poriadku. Čo je logické v prípadoch, ako uvádza aj dôvodová správa, ak lehota kolúznej väzby ku dňu účinnosti zákona ešte netrvala päť mesiacov. Preto navrhujeme prechodné ustanovenie doplniť tak, aby sa „pokryli“ aj prípady kolúznej väzby založenej na zistení kolúzneho konania (nie dôvodnej obavy), v ktorých kolúzna väzba už trvá viac ako päť mesiacov. V druhej vete navrhujeme za slová „V ostatných prípadoch“ vložiť slová „väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b)“, nakoľko slová „založenej na dôvodnej obave“ uvedené v prvej vete za slovami „podľa § 71 ods. 1 písm. b)“ vytvárajú nejednoznačnú úpravu bez špecifikovania o dôvodnú obavu „z čoho“ sa má jednať. V nadväznosti na to sa javí v druhej vete ako nejednoznačné vymedzenie „V ostatných prípadoch“, ktoré odporúčame spresniť. Odporúčame v uvedených smeroch doplniť aj dôvodovú správu. 06.05.2021 GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Vzhľadom na znenie navrhovaného odseku 9 a v ňom taxatívne uvedené trestné činy, odporúčame zvážiť v záujme jednoznačnosti pravidiel do znenia § 76 ods. 11 Trestného poriadku doplniť aj odkaz na odsek 8. Išlo by o prípady, kedy by bola zmenená právna kvalifikácia skutku obvineného (už by nešlo o trestný čin podľa odseku 9), zároveň by išlo o kolúznu väzbu založenú na dôvodnej obave, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov ... (teda nie o kolúznu väzbu na základe už vykonaného kolúzneho konania obvineného), pričom väzba by už trvala viac ako päť mesiacov a iný dôvod väzby by nebol daný. 06.05.2021 GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame nahradiť slová „trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297 Trestného zákona“ slovami „trestné činy terorizmu podľa § 140b Trestného zákona“. Odporúčame zvážiť rozšírenie okruhu najzávažnejších trestných činov, pri ktorých sa nebude aplikovať § 76 ods. 8 Trestného poriadku, aj o trestné činy s možnosťou uloženia trestu odňatia slobody „až na 25 rokov“ (úkladná vražda podľa § 144 ods. 1, zavlečenie do cudziny podľa § 187 ods. 3, znásilnenie podľa § 199 ods. 4, sexuálne násilie podľa § 200 ods. 4 a záškodníctvo podľa § 316 ods. 2 Trestného zákona). Odporúčame ustanovenie precizovať. Formulácia tohto ustanovenia v druhej alternatíve nie je presná, keďže uvádza „sa vedie“ trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou ..., avšak malo by byť vyjadrené to, že za takéto trestné činy je „trestne stíhaný obvinený“, na ktorého z tohto dôvodu dopadá iná lehota kolúznej väzby. Odporúčame zvážiť znenie „… alebo ak sa proti obvinenému vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou …“. Inak by mohlo dôjsť k nesprávnemu výkladu tohto ustanovenia, ktorý by mohol viesť k tomu, že by mohol byť v takejto kolúznej väzbe aj obvinený z trestnej veci vedenej pre trestný čin spáchaný napr. organizovanou skupinou, hoci tento obvinený by sám nebol stíhaný ako člen organizovanej skupiny. Precíznejšou formuláciou tohto ustanovenia by sa mohli odstrániť aj pochybnosti existujúce v tom, či sa v prípade alternatívy, ktorá použitie ods. 8 vylučuje v prípade trestného stíhania pre kvalifikovanú závažnú a organizovanú trestnú činnosť (v prípade, ak k takémuto trestnému stíhaniu dôjde až po vzatí do väzby - teda v následnom priebehu väzobného trestného stíhania) bude vyžadovať rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie o (zmene dôvodov) väzbe, tak aby toto pokrylo aj túto novú procesnoprávnu skutočnosť s tým, že sudca pre prípravné konanie by si samozrejme (aby sa účinky ods. 9 dostavili) mal osvojiť dôvodnosť obvinenia a správnosť orgánmi činnými v trestnom konaní určenej právnej kvalifikácie. Sudca pre prípravné konanie pritom nemusí zdieľať právny názor prokurátora, že sa jedná o organizovanú, zločineckú alebo teroristickú skupinu, a naopak prokurátor ako dominus litis prípravného konania nemusí premietnuť tento názor sudcu pre prípravné konanie do zmeny právnej kvalifikácie u stíhaného obvineného. Taktiež by bolo vhodné upraviť aj mechanizmus postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ak by v priebehu dokazovania došlo k zmene právnej kvalifikácie skutku u obvineného, ktorý je stíhaný v kolúznej väzbe podľa odseku 9. Ak by nebol daný iný dôvod väzby a lehota kolúznej väzby by u obvineného presahovala päť mesiacov, tak by ho mal prokurátor bezodkladne z väzby prepustiť. Ak by však bol daný iný dôvod väzby, tak vzhľadom na ťažkopádne ustanovenie tretej vety odseku 8 § 76, by o tom musel rozhodovať per analogiam na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie (čo už je namietané vyššie). Zastávame názor, že v prípade, ak by lehota pre iný dôvod väzby podľa § 71 ods. 1 písm. a), c) Trestného poriadku u obvineného ešte nebola vyčerpaná, ustanovenie § 76 ods. 9 Trestného poriadku (podľa návrhu odsek 11) by sa nemalo použiť. Vo vzťahu k rozhodnutiu o ponechaní obvineného vo väzbe nad lehotu piatich mesiacov v prípade, ak bolo zistené, že obvinený osobne alebo prostredníctvom iných osôb pôsobil na svedkov, spoluobvinených alebo znalcov alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné konanie, sme toho názoru, že v návrhu zákona absentuje úprava procesného postupu súdu a prokurátora, najmä v akej lehote je v prípravnom konaní prokurátor povinný podať návrh na ponechanie obvineného v kolúznej väzbe a že do uplynutia lehoty piatich mesiacov súd alebo sudca pre prípravné konanie rozhodne o ponechaní v kolúznej väzbe. V tejto súvislosti navrhujeme, aby predkladateľ návrhu odkazom upravil, že sa postupuje podľa § 76 ods. 2 až 4 Trestného poriadku. Tento návrh zdôvodňujeme tým, že Trestný poriadok terminologicky rozlišuje rozhodnutie o ponechaní obvineného vo väzbe a rozhodnutie o návrhu na predĺženie lehoty väzby. Napokon aj pri rozhodovaní o ponechaní vo väzbe po podaní obžaloby alebo návrhu o vine a treste Trestný poriadok v ustanovení § 238 ods. 4 Trestného poriadku výslovne odkazuje na postup podľa § 76 ods. 3 alebo 4 Trestného poriadku. Týmto spôsobom sa zabezpečí aj to, aby rozhodnutie o ponechaní v kolúznej väzbe bolo právoplatné (do piatich mesiacov) pred prípadným návrhom prokurátora na predĺženie základnej lehoty trvania väzby v prípravnom konaní. Odkaz na ustanovenie § 76 ods. 2 až 4 Trestného poriadku pri rozhodovaní o ponechaní v kolúznej väzbe je dôležitý aj z hľadiska plynutia lehôt na podanie sťažnosti (§ 83 ods. 2 Trestného poriadku), pričom v tejto súvislosti navrhujeme zvážiť, aby v ustanovení § 83 ods. 2 Trestného poriadku bolo výslovne ustanovené, že obvinený, obhajca mladistvého alebo prokurátor môže podať sťažnosť len ihneď po vyhlásení uznesenia súdu alebo sudcu pre prípravné konanie, ktorý rozhodoval o ponechaní v kolúznej väzbe podľa § 76 ods. 8 Trestného poriadku. Odporúčame v uvedených smeroch doplniť aj dôvodovú správu. 06.05.2021 GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame navrhované znenie tretej vety v § 76 ods. 8 upraviť tak, aby pri uplynutí zákonnej lehoty kolúznej väzby nebolo nevyhnutné formálne rozhodovať o zmene dôvodov väzby, ak iné dôvody väzby sú naďalej dané. Ak je u obvineného daný kumulatívny dôvod kolúznej väzby a inej väzby, ktorý v čase uplynutia päťmesačnej lehoty neodpadol, ale trvá naďalej, nie je opodstatnené opakované rozhodovanie o zmene dôvodov väzby, pretože tieto iné dôvody sú už judikované v predchádzajúcom rozhodnutí o väzbe. Prokurátor, sudca pre prípravné konanie, súd majú povinnosť skúmať existenciu dôvodov väzby po celú dobu jej trvania, preto v prípade, ak dôvody väzby pominú, musí byť obvinený prepustený z väzby. Ak teda zo zákona, uplynutím lehoty odpadnú dôvody kolúznej väzby, ale stále sú dané iné dôvody väzby, nemalo by sa znovu rozhodovať o zmene iných dôvodov väzby, keďže k tejto zmene reálne nedošlo. Navrhujeme pre tieto prípady zvážiť koncept, podľa ktorého by príslušný prokurátor alebo sudca len formálne skonštatoval a oznámil (napr. formou upovedomenia) dotknutým subjektom, vrátane ústavu na výkon väzby, zánik väzobného dôvodu podľa § 67 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku ex lege v dôsledku uplynutia maximálnej lehoty kolúznej väzby. Oznámiť by to mal prokurátor, ktorý by k tomuto dňu zároveň vyhodnotil aj ostatné dôvody trvania väzby, na ktoré by mohol prípadne reagovať svojim návrhom na zmenu dôvodov väzby. Z hľadiska účinného postihu závažných trestných činov považujeme za veľmi dôležité, aby dlhodobým východiskom a cieľom zákonodarcu pri zmenách Trestného poriadku bolo účelné zníženie procesnej náročnosti prípravného konania, ktorá významne determinuje dĺžku trestného konania v Slovenskej republike. Naviac podotýkame, že predkladateľ v návrhu neustanovil žiadnu lehotu na predloženie návrhu prokurátora podľa tretej vety odseku 8, čo môže spôsobiť časovú núdzu pre sudcu pre prípravné konanie na vydanie rozhodnutia, ako aj naplánovanie výsluchu obvineného, nakoľko by išlo o rozhodovanie o väzbe, ktorému musí predchádzať výsluch obvineného v zmysle § 72 ods. 2 Trestného poriadku. Predkladateľ neustanovil ani lehotu, v ktorej má o návrhu prokurátora rozhodnúť sudca pre prípravné konanie. Z logiky veci by o takejto závažnej otázke zásahu do práva obvineného malo byť rozhodnuté do ukončenia uplynutia zákonnej päťmesačnej lehoty. V záujme právnej istoty by zrejme mal byť ustanovený jasný mechanizmus aj s časovým vymedzením, obdobne ako je to pri návrhu na predĺženie trvania väzby (§ 76 ods. 2, 3 Trestného poriadku). V kontexte s pripomienkou k bodu 2 opätovne poukazujeme na vhodnosť prijatia takej právnej úpravy, ktorá by umožňovala, aby rozhodnutie o zmene dôvodov väzby mohol vydať súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie ex katedra bez povinnosti vypočuť obvineného. Dôvod vypustenia kolúznej väzby spočíva výlučne na uplynutí maximálnej lehoty trvania kolúznej väzby založenej na dôvodnej obave. Obvinený naďalej ostáva vo väzbe z iného dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. a) alebo písm. c) Trestného poriadku alebo z oboch dôvodov. Keďže zmena dôvodov väzby je v tomto prípade založená na uplynutí maximálnej lehoty kolúznej väzby podľa § 76 ods. 8 Trestného poriadku a navyše na také rozhodnutie dáva v prípravnom konaní prokurátor návrh (teda súhlasí s vypustením kolúznej väzby) je namieste zvážiť, aby proti takému uzneseniu nebola prípustná sťažnosť, čo by však vyžadovalo aj zmenu v ustanovení § 83 Trestného poriadku. Odporúčame znenie štvrtej vety odseku 8 precizovať. V tomto prípade ide v podstate o doslovné prebratie dikcie poslednej vety ustanovenia § 72a ods. 3 českého trestního rádu. Predkladateľ tu však opomenul skutočnosť, že citované ustanovenie je systematicky naviazané na ustanovenie § 68 ods. 3 písm. d) trestního rádu, obsahujúce doplnenie väzobného dôvodu identifikovaného v § 67 písm. b) o prípad, kedy obvinený už preukázateľne pôsobil na svedkov alebo spoluobvinených alebo inak maril objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie; v aktuálnom znení Trestného poriadku, ani v dikcii návrhu však nenájdeme obdobnú bližšiu špecifikáciu väzobného dôvodu identifikovaného v ustanovení § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. Ideu navrhovanej úpravy v podobe možnosti ponechania obvineného v kolúznej väzbe aj nad maximálnu dobu jej trvania (päť mesiacov) v prípade jeho preukázateľnej aktivity k dotknutým osobám, považujeme za akceptovateľnú, avšak legislatívne nie náležite vyjadrenú. Prípadne je možné zvážiť v tomto smere aj doplnenie dôvodovej správy. Odporúčame jednoznačne vyjadriť, že v prípade ponechania obvineného v kolúznej väzbe nad päť mesiacov, sa na trvanie väzby vzťahujú maximálne lehoty väzby ustanovené v § 76 ods. 6 a 7 Trestného poriadku. Odporúčame znenie štvrtej vety upraviť tak, aby bolo zrejmé, že dôvodom ponechania vo väzbe musia byť iba nové dôvody, ktoré pri návrhu na vzatie do väzby neboli známe. Odporúčame v uvedených smeroch doplniť aj dôvodovú správu. 06.05.2021 GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame zvážiť za účelom odstránenia prípadných pochybností v budúcej aplikačnej praxi k výkladu navrhovaného znenia prvej vety v prvej vete za slová „vo väzbe“ vložiť slovo „len“, aby bolo zrejmé, že toto pravidlo sa aplikuje výlučne na prípady, keď obvinený nie je vo väzbe aj z iného dôvodu, ako z dôvodu podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku. 06.05.2021 GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Navrhované znenie odseku 8 v § 76 Trestného poriadku obsahuje podrobnosti o kolúznej väzbe [§ 76 ods. 1 písm. b)], ale aj dôvody „predĺženia“ kolúznej väzby. Pre lepšiu a prehľadnejšiu úpravu odporúčame navrhované znenie odseku 8 rozčleniť na dva samostatné odseky, pričom druhý odsek by samostatne upravoval „predĺženie“ kolúznej väzby. 06.05.2021 GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Obyčajná pripomienka Odporúčame uviesť tretí bod návrhu zákona v tomto znení: „3. V § 76 ods. 2 sa slová „Základná lehota väzby v prípravnom konaní je“ nahrádzajú slovami „Ak nie je v odseku 8 ustanovené inak, väzba v prípravnom konaní bez jej predĺženia môže trvať najviac“.“ Cieľom navrhovanej úpravy návrhu je nahradiť spojenie „základná lehota väzby“ takou dikciou, aby bolo zrejmé, že sa nejedná o akúsi samozrejmú, či automatickú dobu trvania väzby v prípravnom konaní, počas ktorej nie je potrebné skúmať jej dôvodnosť, ale že sa jedná o maximálnu dĺžku trvania väzby v prípravnom konaní v prípade, ak nedôjde k jej predĺženiu. 06.05.2021 GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov