Naspäť na výsledky hľadania

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled ‘My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion’


Identifikátor aktu: C(2024)2353
Názov: COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled ‘My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion’
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 10.04.2024
Číslo procesu: LPEU/2024/184
Názov procesu: C(2024)2353 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „My voice, my choice: For Safe And Accessible Abortion“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/7...