Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Romania to apply special measures derogating from Article 26(1), point (a), and Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax


Identifikátor aktu: COM(2024)154
Medziinštitucionálny kód: 2024/0085 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Romania to apply special measures derogating from Article 26(1), point (a), and Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 08.04.2024
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2024/175
Názov procesu: COM(2024)154 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Rumunsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenia odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej...