Naspäť na výsledky hľadania

Proposal for a COUNCIL DECISION on the partial suspension of the application of the Energy Charter Treaty between the Union and any legal entity that is owned or controlled by citizens or nationals of the Russian Federation or of the Republic of Belarus, and any Investment within the meaning of the Energy Charter Treaty which is an Investment of an Investor of the Russian Federation or of the Republic of Belarus


Identifikátor aktu: COM(2024)142
Medziinštitucionálny kód: 2024/0076 (NLE)
Názov: Proposal for a COUNCIL DECISION on the partial suspension of the application of the Energy Charter Treaty between the Union and any legal entity that is owned or controlled by citizens or nationals of the Russian Federation or of the Republic of Belarus, and any Investment within the meaning of the Energy Charter Treaty which is an Investment of an Investor of the Russian Federation or of the Republic of Belarus
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 27.03.2024
Typ aktu: Adoption by Commission
Číslo procesu: LPEU/2024/162
Názov procesu: COM(2024)142 Návrh ROZHODNUTIE RADY o čiastočnom pozastavení uplatňovania Zmluvy o energetickej charte medzi Úniou a každou právnickou osobou, ktorá je vlastnená alebo riadená občanmi alebo štátnymi príslušníkmi Ruskej f...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
Proposal for a COUNCIL DECISION on the partial suspension of the application of the Energy Charter Treaty between the Union and any legal entity that is owned or controlled by citizens or nationals of the Russian Federation or of the Republic of Belarus, and any Investment within the meaning of the Energy Charter Treaty which is an Investment of an Investor of the Russian Federation or of the Republic of Belarus [docx, 72 kB] anglický 27.03.2024 Proposal for a decision
Proposal for a COUNCIL DECISION on the partial suspension of the application of the Energy Charter Treaty between the Union and any legal entity that is owned or controlled by citizens or nationals of the Russian Federation or of the Republic of Belarus, and any Investment within the meaning of the Energy Charter Treaty which is an Investment of an Investor of the Russian Federation or of the Republic of Belarus [pdf, 100 kB] anglický 27.03.2024 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o čiastočnom pozastavení uplatňovania Zmluvy o energetickej charte medzi Úniou a každou právnickou osobou, ktorá je vlastnená alebo riadená občanmi alebo štátnymi príslušníkmi Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky, a každou investíciou v zmysle Zmluvy o energetickej charte, ktorá je investíciou investora Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky [DOCX, 72 kB] slovenský 27.03.2024 Proposal for a decision
Návrh ROZHODNUTIE RADY o čiastočnom pozastavení uplatňovania Zmluvy o energetickej charte medzi Úniou a každou právnickou osobou, ktorá je vlastnená alebo riadená občanmi alebo štátnymi príslušníkmi Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky, a každou investíciou v zmysle Zmluvy o energetickej charte, ktorá je investíciou investora Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky [pdf, 185 kB] slovenský 27.03.2024 Proposal for a decision
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the partial suspension of the application of the Energy Charter Treaty between the Union and any legal entity that is owned or controlled by citizens or nationals of the Russian Federation or of the Republic of Belarus, and any Investment within the meaning of the Energy Charter Treaty which is an Investment of an Investor of the Russian Federation or of the Republic of Belarus [docx, 68 kB] anglický 27.03.2024 Annex Annexes
ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the partial suspension of the application of the Energy Charter Treaty between the Union and any legal entity that is owned or controlled by citizens or nationals of the Russian Federation or of the Republic of Belarus, and any Investment within the meaning of the Energy Charter Treaty which is an Investment of an Investor of the Russian Federation or of the Republic of Belarus [pdf, 76 kB] anglický 27.03.2024 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o čiastočnom pozastavení uplatňovania Zmluvy o energetickej charte medzi Úniou a každou právnickou osobou, ktorá je vlastnená alebo riadená občanmi alebo štátnymi príslušníkmi Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky, a každou investíciou v zmysle Zmluvy o energetickej charte, ktorá je investíciou investora Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky [DOCX, 68 kB] slovenský 27.03.2024 Annex Annexes
PRÍLOHA k návrhu rozhodnutia Rady o čiastočnom pozastavení uplatňovania Zmluvy o energetickej charte medzi Úniou a každou právnickou osobou, ktorá je vlastnená alebo riadená občanmi alebo štátnymi príslušníkmi Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky, a každou investíciou v zmysle Zmluvy o energetickej charte, ktorá je investíciou investora Ruskej federácie alebo Bieloruskej republiky [pdf, 115 kB] slovenský 27.03.2024 Annex Annexes