Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and impact of Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC (submitted pursuant to Art. 9 of the Decision (EU) 2018/646)


Identifikátor aktu: COM(2024)135
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and impact of Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC (submitted pursuant to Art. 9 of the Decision (EU) 2018/646)
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 25.03.2024
Číslo procesu: LPEU/2024/160
Názov procesu: COM(2024)135 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, o vykonávaní a vplyve rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručnos...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, o vykonávaní a vplyve rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES [predložená podľa článku 9 rozhodnutia (EÚ) 2018/646] [docx, 102 kB] slovenský 25.03.2024 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, o vykonávaní a vplyve rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES [predložená podľa článku 9 rozhodnutia (EÚ) 2018/646] [pdf, 258 kB] slovenský 25.03.2024 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and impact of Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC (submitted pursuant to Art. 9 of the Decision (EU) 2018/646) [docx, 105 kB] anglický 25.03.2024 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and impact of Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC (submitted pursuant to Art. 9 of the Decision (EU) 2018/646) [pdf, 222 kB] anglický 25.03.2024 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and impact of Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC (submitted pursuant to Art. 9 of the Decision (EU) 2018/646) [docx, 2218 kB] anglický 25.03.2024 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation and impact of Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC (submitted pursuant to Art. 9 of the Decision (EU) 2018/646) [pdf, 2295 kB] anglický 25.03.2024 Staff working document