Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU


Identifikátor aktu: COM(2024)137
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 20.03.2024
Číslo procesu: LPEU/2024/156
Názov procesu: COM(2024)137 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Budovanie budúcnosti v spojení s prírodou: podpora biotechnológií a biovýroby v EÚ

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Budovanie budúcnosti v spojení s prírodou: podpora biotechnológií a biovýroby v EÚ [docx, 270 kB] slovenský 15.04.2024 Communication
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Budovanie budúcnosti v spojení s prírodou: podpora biotechnológií a biovýroby v EÚ [pdf, 526 kB] slovenský 15.04.2024 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU [docx, 234 kB] anglický 27.03.2024 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU [pdf, 411 kB] anglický 27.03.2024 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU [docx, 230 kB] anglický 21.03.2024 Communication
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU [pdf, 411 kB] anglický 21.03.2024 Communication