Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION Commission report under Article 12(3) of Regulation (EU) 2019/631 on the evolution of the real-world CO2 emissions gap for passenger cars and light commercial vehicles and containing the anonymised and aggregated real-world datasets referred to in Article 12 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/392


Identifikátor aktu: COM(2024)122
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION Commission report under Article 12(3) of Regulation (EU) 2019/631 on the evolution of the real-world CO2 emissions gap for passenger cars and light commercial vehicles and containing the anonymised and aggregated real-world datasets referred to in Article 12 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/392
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 18.03.2024
Číslo procesu: LPEU/2024/146
Názov procesu: COM(2024)122 SPRÁVA KOMISIE Správa Komisie podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/631 týkajúca sa vývoja rozdielu v emisiách CO2 za skutočných jazdných podmienok v prípade osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozi...

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE Správa Komisie podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/631 týkajúca sa vývoja rozdielu v emisiách CO2 za skutočných jazdných podmienok v prípade osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorá obsahuje anonymizované a súhrnné súbory údajov získaných za skutočných jazdných podmienok, ako sa uvádza v článku 12 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392 [docx, 539 kB] slovenský 18.03.2024 Report
SPRÁVA KOMISIE Správa Komisie podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/631 týkajúca sa vývoja rozdielu v emisiách CO2 za skutočných jazdných podmienok v prípade osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel, ktorá obsahuje anonymizované a súhrnné súbory údajov získaných za skutočných jazdných podmienok, ako sa uvádza v článku 12 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392 [pdf, 621 kB] slovenský 18.03.2024 Report
REPORT FROM THE COMMISSION Commission report under Article 12(3) of Regulation (EU) 2019/631 on the evolution of the real-world CO2 emissions gap for passenger cars and light commercial vehicles and containing the anonymised and aggregated real-world datasets referred to in Article 12 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/392 [docx, 551 kB] anglický 18.03.2024 Report
REPORT FROM THE COMMISSION Commission report under Article 12(3) of Regulation (EU) 2019/631 on the evolution of the real-world CO2 emissions gap for passenger cars and light commercial vehicles and containing the anonymised and aggregated real-world datasets referred to in Article 12 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/392 [pdf, 543 kB] anglický 18.03.2024 Report
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission Commission report under Article 12(3) of Regulation (EU) 2019/631 on the evolution of the real-world CO2 emissions gap for passenger cars and light commercial vehicles and containing the anonymised and aggregated real-world datasets referred to in Article 12 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/392 [docx, 2670 kB] anglický 18.03.2024 Staff working document
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Report from the Commission Commission report under Article 12(3) of Regulation (EU) 2019/631 on the evolution of the real-world CO2 emissions gap for passenger cars and light commercial vehicles and containing the anonymised and aggregated real-world datasets referred to in Article 12 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/392 [pdf, 3251 kB] anglický 18.03.2024 Staff working document