Naspäť na výsledky hľadania

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Advancing European economic security: an introduction to five new initiatives


Identifikátor aktu: COM(2024)22
Názov: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Advancing European economic security: an introduction to five new initiatives
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 24.01.2024
Číslo procesu: LPEU/2024/43
Názov procesu: COM(2024)22 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Zvýšenie európskej hospodárskej bezpečnosti: predstavuje sa päť nových iniciatív