Naspäť na výsledky hľadania

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The use of crisis measures adopted pursuant to Articles 219 to 222 of the CMO Regulation


Identifikátor aktu: COM(2024)12
Názov: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The use of crisis measures adopted pursuant to Articles 219 to 222 of the CMO Regulation
Inštitúcia: European Commission
Dátum prijatia aktu: 22.01.2024
Číslo procesu: LPEU/2024/25
Názov procesu: COM(2024)12 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Použitie krízových opatrení prijatých podľa článkov 219 až 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov

Prílohy


Názov prílohy Jazyk prílohy Dátum publikácie Typ dokumentu
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Použitie krízových opatrení prijatých podľa článkov 219 až 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov [DOCX, 109 kB] slovenský 22.01.2024 Report
SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Použitie krízových opatrení prijatých podľa článkov 219 až 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov [pdf, 295 kB] slovenský 22.01.2024 Report
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Použitie krízových opatrení prijatých podľa článkov 219 až 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov [DOCX, 97 kB] slovenský 22.01.2024 Annex Annexes
PRÍLOHY k SPRÁVE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Použitie krízových opatrení prijatých podľa článkov 219 až 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov [pdf, 334 kB] slovenský 22.01.2024 Annex Annexes
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The use of crisis measures adopted pursuant to Articles 219 to 222 of the CMO Regulation [docx, 129 kB] anglický 22.01.2024 Report
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The use of crisis measures adopted pursuant to Articles 219 to 222 of the CMO Regulation [pdf, 204 kB] anglický 22.01.2024 Report
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The use of crisis measures adopted pursuant to Articles 219 to 222 of the CMO Regulation [docx, 94 kB] anglický 22.01.2024 Annex Annexes
ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The use of crisis measures adopted pursuant to Articles 219 to 222 of the CMO Regulation [pdf, 233 kB] anglický 22.01.2024 Annex Annexes